آدمک هوشمند
اجاره آدمک هوشمند برای یک دوره ی نمایشگاهی ( 4روزه ) بهمراه ساخت سه بعدی محصولات برای نمایش، در دستان آدمک: جمعا 5/000/000 تومان می باشد
هرم هوشمند
اجاره هرم هوشمند سایز 23 اینچ برای یک دوره ی نمایشگاهی ( 4روزه ) بهمراه ساخت انیمیشن با افکت خاص برای 5 آبجکت: جمعا 3/000/000 تومان می باشد
دیوار مه
اجاره دیوار مه در ابعاد 1/5 در 1/5 برای یک دوره ی نمایشگاهی ( 4روزه ) بهمراه ساخت انیمیشن محصولات برای نمایش بر روی دیوار مه: جمعا 9/000/000 تومان می باشد
کیوسک تاچ اسکرین
کیوسک های تاچ اسکرین برای یک دوره ی نمایشگاهی ( 4روزه ) : جمعا 2/000/000 تومان می باشد