واحد غرفه سازی نمايشگاهی مهان با بهره گيری از گروه مهندسين و معماران مجرب و با در اختيار داشتن گروه روانشناسی افتخار طراحی و ساخت غرفه های نمايشگاهی بر مبنای علم روانشناسی را دارا می باشد.
 دکوراسیون داخلی:
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، بانک توسعه تعاون، شرکت تیان گاز استیل، شرکت مام رنگ، بازرگانی فیروزی، بانک کشاورزی، شرکت شیلانه، شرکت محصولات غذائی دلمونته، ساخت دکور شرکت LG در اراک، شیراز، یزد و تهران، ساخت و طراحی دکور شرکت، BENQ ایران نارا افزار تهران، ساخت وطراحی دکور فروشگاه لوازم خانگی تفال در چابهار، ساخت و طراحی دکور گروه نیک پرشین، ساخت و طراحی دکور شرکت LG درکرمان، چابهار وچالوس، ساخت وطراحی دکور شرکت فیلترتکنیک آلمان، ساخت وطراحی دکورشرکت تکتازشیمی غرب، ساخت و طراحی دکورشرکت پویندان صنعت، ساخت و طراحی دکورشرکت کاسپین پتروسازه، طراحی دکور فن آور کال سوپر جنرال نو و نوردیسک دانمارک (شرکت دارویی)، غرفه های سازمان میراث فرهنگی، بازسازی تکیه دولت در میراث فرهنگی، دکوراسیون فرودگاه خرم آباد 3000 مترمربع، طراحی و ساخت غرفه شرکت آلپ در نمایشگاه اگروفود، طراحی و ساخت غرفه شرکت سنگ سامیز در نمایشگاه سنگ، طراحی و ساخت غرفه مادیلا ماکارون، شیما ماکارون، شیار ماکارون در نمایشگاه اگروفود، طراحی و ساخت غرفه زهره آفاق.