تبدیل شیشه های مجتمع به شیشه های هوشمند.این شیشه ها قابلیت مات و شفاف شدن را داراست که کاربران می توانند با یک کلیک تمامی شیشه ها را شفاف و مات کنند که برای پنجره های ساختمان و یا پارتیشن بندی می توان از آن استفاده نمود.