آدمک هوشمند، آدمک مجازی و یا آدمک سخنگو وسیله ای کاربردی و پرجاذبه متشکل از قسمت های مختلف سخت افزار و نرم افزاری میباشد که برای بینندگان در کنار جذابیت قابلیت اطلاع رسانی را داراست.یک صفحه پلکسی که براساس بدن فرد مورد نظر شما،برش خورده سپس از آن فرد فیلمبرداری شده و با یک پروجکشن روی آن نورپردازی می گردد.
مزایا:
• جذب مخاطب بیشتر
• تامل با مخاطب
• حذف نیروی انسانی
• اطمینان از انتقال پیام مورد نظرتان به مخاطب
• معرفی محصولات جدید
• حذف هزینه های جانبی مثل چاپ و ....
• قابل استفاده بصورت 24 ساعته در شبانه روز

قابلیت استفاده:
• سازمانها و ارگانهای دولتی ، موزه ها ، شرکتها ، نمایشگاهها و....